Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  bulgarian
Ergebnisse 1 - 5 von 5  (0,057 Sekunden)

Bulgarian Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  bulgarisch
 

eMule-Bulgarian MindForge

Chatraum - 3 Besucher - vor 56 Minuten - aktuelles Topic:  Dobre doshli v irc kanala za pomosht kum eMule. Molq vi izpolzvaite samo angliiski i bulgarski ezik. Poslednata versiq na eMule e :0.50a | Nadqvam se da polu4ite nujnata pomosht
Kategorie: eMule Bulgarien Chaträume

Bulgarian BGirc.com

Chatraum - 1 Besucher - vor 63 Minuten - aktuelles Topic:  <->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarian <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

languagelearning IRCHighWay

Chatraum - 8 Besucher - vor 57 Minuten - aktuelles Topic:  Commands: .language http://pastebin.com/HYW1t7iy Currently supported languages: Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Filipino, French, Georgian, German, Greek, Italian, Indonesian, Korean, Malaysian, Portuguese, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Urdu, Vietnamese
Kategorie: Ausbildung Chaträume

kumalisa FreeUniBG

Chatraum - 234 Besucher - vor 59 Minuten - aktuelles Topic:  KumaLisa Restaurants - Est. 2002 - Traditional Bulgarian Dishes - Locations: type !kumalisa or !kumalisa2 for more information OR type !games or !News to spend some time : info@kumalisabg.com or /msg air'

bgdns FreeUniBG

Chatraum - 1 Besucher - vor 59 Minuten - aktuelles Topic:  Bulgarian Domain Name Service - Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ DNS óñëóãàòà - ïèòàéòå
Kategorie: Internet Bulgarien Chaträume

dobrich (1)   bg (2)   european (13)   europa (12)