Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Verzeichnis :  International  >  Europa  >  Kosovo
 (0,017 Sekunden)

Kategorie: Kosovo

kosova   kosovo  

Albanik

albanik   leposavić  

Burim

burim   istok  

Deçan

deçan   dečani  

Dragash

dragash   dragas  

Ferizaj

ferizaj   urosevac  

Fushë Kosovë

fushë kosovë   kosovo polje  

Gjakovë

Đakovica   gjakovë  

Gjilan

gjilan   gnjilane  

Gllogovc

glogovac   gllogovc  

Kaçanik

kaçanik  

Kamenicë

kosovska kamenica   kamenicë  

Kastriot

kastriot   obilić  

Klinë

klinë   klina  

Lipjan

lipjan   lipljan  

Malishevë

malishevë   malisevo  

Mitrovicë

mitrovicë   kosovska mitrovica  

Novobërdë

novo brdo   novobërdë  

Pejë

peć   pejë  

Podujevë

podujevë   podujevo  

Prishtinë

prishtinë   prishtina   pristina  

Prizren

prizren  

Rahovec

rahovec   orahovac  

Shtërpcë

Štrpce   shtërpcë  

Shtime

Štimlje   shtime  

Skënderaj

srbica   skënderaj  

Suharekë

suva reka   suharekë  

Viti

viti   vitina  

Vushtrri

vučitrn   vushtrri  

Zubin Potok

zubin potok  

Zveçan

zveçan  


hungary (26)   spain (37)   european (19)   kosova (5)   eu (23)