Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  ircd
Ergebnisse 11 - 20 von 53  (0,099 Sekunden)

Ircd Chaträume

Kategorie:  Computer  >  Software  >  Servers  >  Ircd
 


irchelp IRCGate.it

Chatraum - 6 Besucher - vor 27 Minuten - aktuelles Topic: Canale di supporto di IRCGate.it - Esponi la domanda nel canale e attendi la risposta di un operatore. Non aiutiamo riguardo Bot, Bnc, IRCd o altri Network. - No Parking - No Query OP - Richiesta Bot: http://www.ircgate.it/richiesta_bot.html - Richiesta Helper: http://www.ircgate.it/richiesta_irchelp.html
Kategorie: IRC Chaträume

HelpEgitim Sohbet.net

Chatraum - 13 Besucher - vor 21 Minuten - aktuelles Topic: IRCd/Services komutlarý hakkýnda bireysel eðitim alýp "Helper" olmak isteyen kullanýcýlarýmýz; #HelpEgitim kanalýndaki eðitim görevlileri ile görüþebilirler. HelpEgitim botu üzerinde soru çözümü yaparak kendinizi geliþtirebilir, kalýcý bilgi kazanabilirsiniz. help.sohbet.net

help TRSohbet

Chatraum - 2 Besucher - vor 19 Minuten - aktuelles Topic: TRsohbet.com resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ve Unreal3.2.8.1.Sao ile ilgili destek verilmektedir.Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, Lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

OperHelp Sohbet.net

Chatraum - 4 Besucher - vor 21 Minuten - aktuelles Topic: Sohbet.NET Resmi oper yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. IRCd/Services problemleriniz için lütfen #Help kanalýný kullanýnýz.


chanserv Geveze

Chatraum - 6 Besucher - vor 29 Minuten - aktuelles Topic: Geveze.Org #Chanserv kanalýna Hoþ geldiniz. Kanallarla ilgili þikayet / istek ve öneride bulunabilmek için kanal operatörlerinin (@/&) voice (+) vermesini bekleyiniz.. Nick ile ilgili sorunlarýnýz için #Nickserv , IRCD komut yardýmý için #Help kanalýndan yardým alabilirsiniz.

izmir@ Geveze

Chatraum - 5 Besucher - vor 29 Minuten - aktuelles Topic: Sorun ve Þikayetleriniz için lütfen kanal yetkililerinin size ( + ) vermesini bekleyiniz. Kline/Line problemleriniz için #Operhelp - IRCd/Services problemleriniz için #Help Chanserv Problemleriniz için #Chanserv - Nickserv problemleriniz için #Nickserv kanallarini kullanabilirsiniz.
Kategorie: Izmir Chaträume

irchelp Azzurra

Chatraum - 2 Besucher - vor 34 Minuten - aktuelles Topic: =A= Canale di aiuto su Azzurra e IRC =A= NON aiutiamo su Script,Shell,Bot,BNC,IRCd,Fserv,DCC,altri Network =A= Siete pregati di porre le domande in canale =A= Regolamento: http://www.azzurra.org/irchelp.php?mod=regolamento =A= INDIRIZZO nex6.azzurra.org (ipv6): 2001:41d0:8:2c41::1 6666 no ssl +6697 ssl
Kategorie: IRC Chaträume

IRCd SwiftIRC

Chatraum - 6 Besucher - vor 20 Minuten - aktuelles Topic: [Services Online] https://www.unrealircd.org/
Kategorie: Ircd Chaträume

YARDIM Kahkaha.Gen.Tr

Chatraum - 6 Besucher - vor 26 Minuten - aktuelles Topic: Kahkaha.Gen.Tr resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ile ilgili destek verilmektedir. Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

Operhelp Geveze.Net

Chatraum - 3 Besucher - vor 29 Minuten - aktuelles Topic: 'Geveze.Net Resmi oper ve Help yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece IRCd/Services/nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. Kanalda Gereksiz Bekleme Yapmayýnýz.'

servers (274)   bind (5)   jboss (28)   server (1137)  <   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat-Verzeichnis:    Servers Chat    Apache Chat    Bind Chat    Cygwin Chat    Djbdns Chat    Dovecot Chat    Elasticsearch Chat    FreeRADIUS Chat    FreeRDP Chat    Ftpd Chat    httpd Chat    Jboss Chat    Nginx Chat    OpenLDAP Chat    Opensmtpd Chat    Postfix Chat    . . .