Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  hamar
Ergebnisse 1 - 2 von 2  (0,075 Sekunden)*

Hamar Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Norwegen  >  Hamar
 

ArmeniaGames Rizon

Chatraum - 17 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #ArmeniaGames Hayeren Viktorinan Miacnelu hamar Greq !start։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց։ Trivia խաղի համար գրեք .Trivia այն դադարեցնելու համար գրեք .strivia։ Օգնության համար համեցեք #ArmHelp։ Շնորհակալություն♡♡♡
Kategorie: Armenia Spiele Agames ARM Chaträume

hamar EFnet

Chatraum - 5 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: God Jul =D
Kategorie: Hamar Chaträume

norsk (7)   norway (14)   sandefjord (1)   norwegian (6)   norse (1)   bergen (1)  Norwegen Chaträume

norway Snoonet

Chatraum - 7 Besucher - vor 19 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to Norway, Europe! ;) If any user got a question regarding this channel, /msg Ivars (not Ivar). Enjoy!
Kategorie: Norwegen Chaträume

Norway Undernet

Chatraum - 8 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #Norway Enjoy your stay! Official Channel of Norway.
Kategorie: Norwegen Chaträume

secura.norway Rizon

Chatraum - 5 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: Official Secura Channel Of Norway 19.11.2018.
Kategorie: Norwegen Chaträume

norway DALnet

Chatraum - 28 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #Norway! Enjoy your stay!
Kategorie: Norwegen Chaträume

esim.norway Rizon

Chatraum - 2 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Norwegen Chaträume

Norway IRCnet

Chatraum - 10 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Norwegen Chaträume

nordreich Coldfront

Chatraum - 2 Besucher - aktuelles Topic: The official channel of Nordreich | Vote Ninja of Benfica-Land for Maroon Team Senator | http://cybernations.nordreich.eu/ | No trolling, flaming, spam or advertising! | Bugging NoRway and the FBI since October 12, 2006 | Nordreich Uber Alles!

#c-basic freenode

Chatraum - 19 Besucher - vor 36 Minuten - aktuelles Topic: Welcome! No C question is too noobish here! | Post ALL code to a pastebin | Books: http://www.iso-9899.info/wiki/Books | Awesome: http://c-faq.com | "C is like Norway. Tough and dynamic, but not very exciting."
Kategorie: C Basic Chaträume

mozilla.no Mozilla

Chatraum - 5 Besucher - vor 23 Minuten - aktuelles Topic: #mozilla.no norsk Mozilla-forening || www.firefox.no - nettside for foreningen || Ikke spør om du kan spørre, bare spør (og vær tålmodig for et svar) || Mozilla community in Norway
Kategorie: Mozilla Chaträume


hamar (2)   norsk (7)   bergen (1)   norge (6)  

<      1       2      >